MúzeumDigitárBorsod-Abaúj-Zemplén

Close
Close
Herman Ottó Múzeum, Miskolc Népi írásbeliség forrásai

Népi írásbeliség forrásai

A Néprajzi Adattárban őrzött eredeti népi kéziratos könyvek, füzetek, gyűjtések a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei népi írásbeliség témakörében.

[ 23 Objects ]

Költemények

Lehotay Ferenc varbói parasztköltő kéziratos gyűjteménye, 1938. Versek, zsoltárok. Átiratok és saját költemények. Kockás fedelű füzetben, kézírással.

Költemények

Költemények

Lehotay Ferenc varbói parasztköltő kéziratos gyűjteménye, 1936. Vallásos és egyéb költemények. Kockás fedelű füzetben, kézírással.

Költemények

Költemények

Lehotay Ferenc varbói parasztköltő népi kéziratos könyve, 1940. Költemények, verses krónika. Kockás fedelű füzetben, kézírással.

Költemények

Költemények

Lehotay Ferenc varbói parasztköltő kéziratos gyűjteménye. Versek, költemények, megjegyzés: "Lehotai Ferenc versei, mezőőr és gereblyecsináló, Varbó (Borsod m.) 1917-1926." Gyűjtötte Marjalaki Kiss Lajos 1941-ben. Nagyméretű, kockás fedelű füzetben, kézírással.

Költemények

Költemények

Lehotay Ferenc varbói parasztköltő kéziratos gyűjteménye, 1926. Költemények, történeti énekek, versek. Keményfedelű határidőnaplóban, kézírással. Gyűjtötte Marjalaki Kiss Lajos.

Költemények

Önéletrajz versben

Lehotay Ferenc varbói parasztköltő kéziratos gyűjteménye, 1940. Verses önéletírás, kockás fedelű füzetben, kézírással. Gyűjtötte Bodgál Ferenc.

Önéletrajz versben

Önéletrajz versben

Lehotay Ferenc varbói parasztköltő kéziratos gyűjteménye, 1940. Verses önéletírás, kockás fedelű füzetben, kézírással. Gyűjtötte Bodgál Ferenc.

Önéletrajz versben

Költemények

Bodgál Ferenc: Népi verselők Borsodban I. Lehotay Ferenc varbói parasztköltő. Néprajzi tanulmány kézirata, fűzött átírótömbben gépelt szöveg.

Költemények

Költemények

Lehotay Ferenc varbói parasztköltő kéziratos gyűjteménye. Borító nélküli, gerincén összeragasztott füzetben, kézírással. Gyűjtötte Bodgál Ferenc.

Költemények

Költemények

Lehotay Ferenc varbói parasztköltő kéziratos gyűjteménye, 1937. Fedél nélküli füzetben, kézírással. Gyűjtötte Bodgál Ferenc.

Költemények

Költemények

Lehotay Ferenc varbói parasztköltő kéziratos gyűjteménye, 1934. Pepita fedelű füzetben, kézírással. Gyűjtötte Bodgál Ferenc.

Költemények

Költemények

Lehotay Ferenc varbói parasztköltő kéziratos gyűjteménye. Fedél nélküli füzetben, kézírással. Gyűjtötte Bodgál Ferenc.

Költemények

Költemények

Lehotay Ferenc varbói parasztköltő kéziratos könyve, 1934. Keményfedelű füzetben, kézírással. Gyűjtötte Bodgál Ferenc.

Költemények

Vőfélykönyv

Pócsik András kéziratos vőfélykönyve a 19. századból. Négy db kisméretű, kézírásos füzet egy borítékban. Lakodalmi versek, vőfélyversek, rigmusok. Gyűjtötte Bodgál Ferenc.

Vőfélykönyv

Megható, érdekes beszéd

Népi írásbeliség, parasztköltő verse: egy bányaakna nyitására készült alkalmi köszöntővers. A sajó-kondói "Sarolta" akna felszentelésére készítette Tőzsér József ácsmester. Kettéhajtott lapokra, kézzel írt vers, gyűjtötte Bodgál Ferenc.

Megható, érdekes beszéd

Panaszlevél a tisztelt kegyelmesurakhoz

Lehotay Ferenc varbói parasztköltő kéziratos gyűjteménye, 1928. Strófákba szedett szöveg katonasorsról, szegénységről. Fedél nélküli füzetben, kézírással. Gyűjtötte Bodgál Ferenc.

Panaszlevél a tisztelt kegyelmesurakhoz

Parasztköltő: Tőzsér József

Költemények, versek. Az eredeti kézírásos szöveg mellett a legépelt változat.

Parasztköltő: Tőzsér József

Parasztköltő: Szilágyi Lajos

Néprajzi gyűjtés, terepmunka során rögzített adatok lejegyzése. Adatok Szilágyi Lajos parasztköltőről, alkotásairól, kapcsolatrendszeréről, szövegeinek használatáról. Verses szöveg és megjegyzések egy gépelt oldalon.

Parasztköltő: Szilágyi Lajos

Sírfelirat

A nagycsécsi temetőben gyűjtött verses sírfelirat. Ismeretlen gyűjtő kézírásos feljegyzése, elhasználódott zsírpapírra írott egyetlen sírvers.

Sírfelirat

Sírfeliratok

A sajószentpéteri református temetőben kézírással lejegyzett verses sírfeliratok. Néprajzi gyűjtés, egy franciakockás füzetlapon nyolc sírvers található.

Sírfeliratok

Vőfélyversek

Kéziratos lakodalmi versgyűjtemény, a vőfély által elszavalt szövegeket tartalmazó papírlapok. Nehezen olvasható eredeti kézirat.

Vőfélyversek

Költemények

Lehotay Ferenc varbói parasztköltő kéziratos gyűjteménye, verses krónika, 1940. Versek, fedetlen füzetben, kézírással. Gyűjtötte Bodgál Ferenc.

Költemények

Versek

Kisgyőri parasztköltő 19. századi népi kéziratos gyűjteményének későbbi gépelt másolata. Életrajzi versek, adventi ének, zsoltár, helytörténeti adatok versben.

Versek